24. 5. 2021

Od 3.6.2021 můžeme v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu opět přivítat hosty

Jsme rádi, že pro vás můžeme hotel ALEXANDRIA znovu otevřít.


Host může nastoupit na pobyt v případě, že nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s výjimkou dětí do 6 let) prokáže, že splňuje jednu z níže uvedených podmínek:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test s negativním výsledkem
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní 
 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • doloží potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
 • u dítěte staršího 6 let doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem

 

Všichni hosté se musí každých 7 dní ode dne nástupu na pobyt (kromě očkovaných a po prodělaném onemocnění ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu) nechat znovu otestovat.

V našich hotelech, vilách a penzionech není možné při nástupu na místě provést samotest.

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat:

Čestné prohlášení a poučení hosta Lázní Luhačovice, a.s

 

Přijeďte třeba na letní dovolenou, těšíme se na vás!

 

Aktualizace 8.6.2021